1 / 3
Caption Text
برگزارکنندگان وحامیان

ارتباط با ما-درباره ما

کمیته علمی

اساتید دانشگاه های داخلی و بین المللی

اطلاع رسانی و اخبار

مصاحبه ها،نشست های خبری و گفتگوها

ثبت نام و ارسال مقالات

فراخوان کنگره و شرایط ارسال مقالات

درباره حکیم نظامی گنجوی

سبک‌شناسی

نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. وی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد.

ادامه مطلب
متن‌شناسی و تصحیحات برجسته

نخستین کسی که سعی وافری بر ارائهٔ مجموعه‌ای منسجم و مصحح از آثار نظامی به کار برد وحید دستگردی بود که حاصل کارش بین ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۷ خورشیدی منتشر شد... .

ادامه مطلب
زندگی نامه

از زندگانی نظامی اطلاعات دقیق در دست نیست و در بارهٔ سال تولد و وفات او نقل‌های تذکره‌نویسان مختلف است. آنچه مسلم در شهر گنجه می‌زیست و در همین شهر وفات یافت است. وی خیلی زود یتیم شد و...

ادامه مطلب
سروده‌ها

اثر معروف و شاهکار بی‌مانند نظامی، خمسه یا پنج گنج است که در قلمرو داستان‌های غنایی امتیاز بسیار دارد و او را باید پیشوای این‌گونه شعر در ادب فارسی دانست.

ادامه مطلب

اخبار جدید

مصاحبه ها، نشست ها، گفتگو ها